Cient'Anne

 

Stasera t'aggia ricere na cosa
ca tanto tiempo te vuleve di
pe Napule aggiu fatte tutt'e cose
si m’arreposo, nun a fa suffrý
miettela sempe rint'a na canzona
comme pe cinquant'anne aggiu fatt'ie
e quado 'ncuntra a chi ne parle male
cantale sta canzona e po capý
si overe me prumiett'e fa sti cose
pe nat'e cinquantann'e a fai campÓ!

No!
Senz'e te…
Fernesce Napule!
Sultante tu ta sai difennere
si sulu tu ‘o sipario ‘e sta cittÓ
stann' emigrante a t'aspettÓ, pe sunnÓ
No!
Sient'a me…
Nun po' mai nascere:
nisciune te po' assumigliÓ
m'Ŕ ritte sempe Napule Ŕ mammÓ
ma ce vuo’ tu pecchŔ tu si papÓ!

Si ‘e vote pe fatica vai luntane
na cartuline appriesso ti a purtÓ
te serve spicialmente dind'a nuttata
quande te siente sul’e vuo' turnÓ
fanne tesore e tutte sti cunsigli
pecchŔ niscune mai l'a rat’a mme
lýesse pavata assai na cartuline
quand’in da nebbia a forza era cantÓ
guagli˛…
Si overe me prumiett'e fa sti cose
pe nat'e cinquantann'e a fai campÓ!

No!
Senz'e te…
Fernesce Napule!
Sultante tu ta sai difennere
si sulu tu ‘o sipario ‘e sta cittÓ
stann' emigrante a t'aspettÓ, pe sunnÓ
No!
Sient'a me…
Nun po' mai nascere:
nisciune te po' assumigliÓ
m'Ŕ ritte sempe Napule Ŕ mammÓ
ma ce vuo’ tu pecchŔ tu si papÓ!

Guagli˛,
nun t'ho scurdÓ!
Quando vai pe fore na cartulina te l'a purtÓ,
rint'a nuttata te vene a nustalgia e vuo’ turnÓ…
Nun t'o scurdÓ!
Mo pu˛ partý… Va! Va!
Cient'anne...
Cient'anne...
Cient'anne!