Si Tenisse 18 Anne

 

E scennesse ancora
ma ste mmane 'ncoppe o jeans pare ca se fermane
ce sta assaje cchiù cunferenza con la camicetta
dodici bottoni in tutta fretta
fino a quando un seno si po' ascummiglià

Natu mese ancora
pe trasì c'a chiav’e chiste ammore fine a do vuò tu
pe sapè si overamente a farlo è troppo bello
come ti spiegava tua sorella c'a vintanne quase tene già.

Sule quatte so e dummeneche
c'a ste mmane addo so poche ll'anne, te rispettene.
Tu rind’a na corsa vuò fà vencere
a sete c'a po' tenere st'ammore c'a nu liette pe bicchiere beve finalmente a te.
A 18 anne te vulesse regalà
'na stanza addò se vere si tu tiene chest'età
'na machina addo e'vvote m'arripose e guidi tu
pe correre cu mme, senza t'arritirà
vasannece add’a notte è fatte e musica.
A 18 anne t'accumpagne fin‘e cà
e senza t'annasconnere ti faie venì a piglià
Patrizia nun ce serve pe te fa venì avvisà
c'aret'o viche stonghe att'aspettà.

Adda passà Natale
per avere sulla torta accesa una candela in più
e con tutto il fiato che ti resta nella gola soffierai una volta
e poi si avvera
pure tu sta vita te può cumannà.

Sule quatte so e dummeneche
c'a ste mmane addo so poche ll'anne, te rispettene.
Tu rind’a na corsa vuò fà vencere
a sete c'a po' tenere st'ammore c'a nu liette pe bicchiere beve finalmente a te.
A 18 anne te vulesse regalà
'na stanza addò se vere si tu tiene chest'età
'na machina addo e'vvote m'arripose e guidi tu
pe correre cu mme, senza t'arritirà
vasannece add’a notte è fatte e musica.
A 18 anne t'accumpagne fin‘e cà
e senza t'annasconnere ti faie venì a piglià
Patrizia nun ce serve pe te fa venì avvisà
c'aret'o viche stonghe att'aspettà!